Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 365
Pelancongan Pulau di Malaysia

by Jabil Mapjabil, Yahaya Ibrahim, Tan Wan Hin

Publisher - Penerbit UTHM

Category - General Academics

Buku karya suntingan yang meneliti tentang perkembangan dalam pembangunan, pengurusan dan implikasi pelancongan pulau di Malaysia daripada pelbagai isu dan perspektif. Buku ini terdiri daripada EMPAT bahagian, iaitu: Bahagian A : Pembangunan Pelancongan di Pulau Peranginan Bahagian B : Pengurusan Ciri Tarikan dan Kemudahan Pelancongan Pulau Bahagian C : Implikasi Pembangunan Pelancongan Pulau Bahagian D : Isu Pelancong Antarabangsa dan Pulau Terpilih Buku ini memberikan manfaat dan amat berguna kepada mereka yang ingin mengkaji atau memperolehi pengetahuan lanjut tentang topik pelancongan pulau khususnya dalam konteks pembangunan, pengurusan dan implikasinya di Malaysia. Ia meliputi pelbagai pendekatan penulisan dan penghujahan dari yang bersifat konseptual sehinggalah kepada kajian kes terpilih.

Please login to borrow the book.