Category : Law

of 4 pages

DIYAT DALAM PERUNDANGAN ISLAM

by Muhammad Najib Abdullah, Hasnizam Hashim, Nabilah Yusof, Haliza A.Shukor, Norman

Buku ini membincangkan aspek perundangan diyat dengan terperinci disamping cuba untuk mengutarakan kaedah aplikasinya dalam bentuk yang lebih bersifat kontemporari. Mengikut pengertian dalam syariat I ...

Read More

Please login to borrow the book.


FEDERAL CONSTITUTION (ACT 000) - As at 1 May 2009

by CLJ-Publication

FEDERAL CONSTITUTION (ACT 000) - As at 1 May 2009

Read More

Please login to borrow the book.


Financial Procedure Act 1957 (Revised 1972) (Act 061) – As At 21 January 2014 - Incorporating Latest Amendment PU(A) 75/2003

by CLJ-Publication

Financial Procedure Act 1957 (Revised 1972) (Act 061) – As At 21 January 2014 - Incorporating Latest Amendment PU(A) 75/2003

Read More

Please login to borrow the book.


Financial Services Act 2013 (Act 758) - As at 27 April 2015

by CLJ-Publication

Financial Services Act 2013 (Act 758) - As at 27 April 2015

Read More

Please login to borrow the book.


Housing Development (Control And Licensing) Act 1966 (Act 118)- As At 27 February 2014 - Incorporating Latest Amendment PU(A) 441/2010

by CLJ-Publication

Housing Development (Control And Licensing) Act 1966 (Act 118)- As At 27 February 2014 - Incorporating Latest Amendment PU(A) 441/2010

Read More

Please login to borrow the book.


of 4 pages