Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 365
Aktifkan Pemasaran Anda!

by Yeop Hussin Bidin

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Buku ini memaparkan konsep dan faktor keaktifan pemasaran untuk melariskan jualan. Dengan terhasilnya buku ini diharap dapat memberikan rangsangan dan dorongan kepada pengusaha dan penjual agar mampu bertindak dengan lebih efisien dan berdaya saing sekali gus berjaya memasarkan barangan secara lebih efektif.

Please login to borrow the book.